Tårnby Kommune

ISU varetager myndighedsopgaven for 220 aktivitetsparate i Tårnby kommune.

Udpluk af resultater efter første år i kommunen:

  • Tilbagefald på under 10%
  • 28% er udsluset efter 9 mdr.
Effekt af ISU-metoden i Tårnby – at skabe mening og forståelse

Hos ISU arbejder vi ud fra devisen om at ”skynde os langsomt” i vores indsatser overfor borgere, der ikke har været på arbejdsmarkedet i flere år. Det betyder overordnet dels en systematisk sagstilgang dels en meget aktiv og bevidst virksomhedsrettet tilgang. Borgere, som er 2.3er (eller 2.2er, som har været længe uden for arbejdsmarkedet), har behov for, at der ikke etableres (endnu) en ny aktivering eller praktik, som ikke har et endemål, eller at det aftalte endemål ikke håndhæves eller respekteres. Mange borgere er ”trætte” af meget lange praktikker uden egentlige mål. Det er ikke usædvanligt i de danske jobcentre! Der er med andre ord behov for at skabe ”mening”og forståelse for en indsats, hvor borgeren selv er med til at definere vejen med udgangspunkt i egne kompetencer og potentialer, og at borgeren kan se, at der arbejdes efter et mål, og i den sammenhæng at aftaler overholdes. Sidstnævnte har vi oplevet nævnt mange gange. Heller ikke usædvanligt i de danske jobcentre, at der er en vis ”mathed”/træthed ift., at der loves meget, som ikke bliver holdt bl.a. grundet mange sagsbehandlerskift og lange praktikker.

Vi oplever rigtig god respons på at møde borgeren med kompetencer og potentiale tilgangen. Menneskesynet i mødet bliver af de fleste borgere oplevet som ”anderledes” end, hvad de ellers har oplevet i ”mødet” med ikke bare Tårnby jobcenter, men i øvrigt i deres gang og møde med offentlige instanser. Vi har ganske god kontakt og relationer til vores borgere, og vi får dagligt positiv respons, f.eks. også på at vi altid er kontaktbare (man kan altid ringe/sms’s hvilket mange også benytter sig af), og at borgeren mødes på en lidt anderledes og positivt facon. Vi oplever ofte indledende modstand, og allerede ved afslutning af første samtale bliver der sagt, – ”det har været et anderledes møde”, og udtalelsen er sagt i en positiv ånd. En indikator for at borgere godt kan lide at komme hos os, og føler sig hørt kan ses i forhold til, at når vi først har fat i en borgere fra første samtale, så er det meget sjældent at borgere ikke dukker op til de efterfølgende samtaler.

Vi skaber økonomiske resultater og mennesker i balance

Vi tænker i helheder og mener, at mennesker i balance er god økonomi målt både på dine resultater, men også på din organisation.
Vi er så sikre, at det er ”no cure, no pay”