Borgeroplevelser

MAND PÅ 54 år - S

MAND PÅ 54 år med Alkoholproblemer 

Jeg har drukket siden jeg var 13 år, og i perioder var det rigtig meget. Jeg har ikke fået noget at vide om at jeg virker påvirket når jeg taler med folk, selvom jeg måske har drukket inden.

Jeg har nogle fysiske udfordringer med ryggen og indtil for en måned siden var jeg hjemløs, og havde været det i flere år. Der har jeg enten boet på sofaen hos en ven eller periodisk på herberg.

Engang havde jeg fast arbejde, og havde den stilling nogen år før jeg blev arbejdsløs. Det har jeg så kæmpet med en del år efterhånden.

Jeg oplever selv at jeg bliver mødt meget forskelligt når jeg udtrykker mit ønske om at komme ud på arbejdsmarkedet, og at der ofte bliver talt ned til mig. Det bliver ikke opfattet som realistisk.

Det har påvirket mig negativt at der ikke har været støtte omkring mit ønske om at skabe et bedre liv, det har gjort mig meget vred.

Jeg er blevet dialogtestet og har gode kompetencer til at kunne forstå arbejdsopgaver og begå mig socialt. Men med de ting som jeg har i bagagen vil jeg ikke kunne springe ud i fuld tid.

I samarbejde med min rådgiver har jeg haft samtaler omkring Blå kors Behandlingscenteret i Tåstrup, hvor ønsket er at teste mig for hvilken påvirkning de flere års misbrug har haft på mig.

Jeg vil gerne arbejde, det har jeg sagt siden første samtale, jeg skal bare have hjælp til at finde noget. Og har i samarbejde med ISU brugt mange timer på at tale om virksomheder og brancher jeg kunne se mig selv arbejde i. Vi er endt i et arbejdssted med noget mekanisk, hvor der fysisk arbejde.

Efterfølgende er der blevet fundet en cykelhandler og jeg starter i et arbejdsevneforløb med henblik på at vurdere om jeg kan være i målgruppen til et flexjob. I arbejdsevneforløbet blev det tydeligt at jeg har en række funktionelle og kognitive udfordringer, men også at jeg ville kunne klare at arbejde 10-12 timer om ugen med de rette skånehensyn.

Værkstedet meldte ud at såfremt jeg blev godkendt til et flexjob ville de gerne ansætte mig, hvilket jeg selvfølgelig blev meget glad for.

Jeg har i mellemtiden fået lejlighed og havde jeg ikke det, havde ISU hjulpet mig med at finde en.

Kontakten mellem ISU og mig selv har været hyppig i form af en del besøg, små mails, telefoneringerne, løbende opdateringer på hvad jeg laver og hvordan det går. Hvilket har været rart at have nogen med hele vejen igennem.

KVINDE på 51 år - K

KVINDE på 51 år

Jeg har haft en meget tumult opvækst som helt sikkert stadig sikker i og på virker mig den dag i dag som voksen. Jeg er uddannet kontorassistent og har været ind og ud af kontanthjælpssystemet mange gange. Jeg kæmper i dag med et alkoholproblem, som ISU også opfangede til vores første møde. Får jeg et job, så er jeg overbevist om at jeg stopper med at drikke, og jeg gider heller ikke en lang praktik. Dette var mine følelser ved opstarten i ISU.

Jeg var meget beruset, vred på jobcentret og påvirket af en hændelse i min familie fra min barndom, som gjorde at jeg til vores 2. møde blev dialogtestet.

Jeg har fine arbejdsevner, men klart udfordret på at kunne handle på det jeg ønsker og holde fast på ikke mindst et job, men også mere generelt i livet. En af tingene er bestemt det med at få talt omkring min barndom og hvad det er der er sket med mig gennem mit liv.

Efter diverse opstartssamtaler og tests, starter jeg i en kort praktik i et rengøringsfirma hvor jeg møder stabilt og får tilbudt ansættelse med løntilskud.

ISU har fortsat fulgt med hos mig, i forhold til effektivitet, kollegaer, arbejdsliv såvel som privatliv, og alkoholproblemet.

Her står jeg så 9 måneder efterfølgende med en fastansættelse i firmaet, er stoppet med at drikke alkohol på et afhængighedsbehov og har fundet ud af at åbne mig så meget op til en person at jeg faktisk har fået en kæreste. Og ISU følger mig fortsat. Dette har uden tvivl været en succes oplevelse.

 

40-årig mand - T

40-årig mand

Jeg har haft en omtumlet barndom med anbringelser på døgninstitutioner og i forskellige plejefamilier. Jeg er svært ordblind og har kæmpet med indlæringsvanskeligheder hele mit liv.

Fysiske udfordringer kæmper jeg også med efter et motorcykelstyrt nogle år tilbage, er blevet opereret i begge skuldre og har smerter i knæ og hofter.

Jeg har aldrig rigtig været på arbejdsmarkedet, kun kortvarigt nogle år tilbage hvor jeg blev revalideret til motorcykelmekaniker. Jeg har gennem en lang årerække haft mentorstøtte, deltaget i forskellige praktikker og nytteindsatser uden det har bragt mig tættere på en plads på arbejdsmarkedet.

Der blev iværksat en virksomhedspraktik ved et byggefirma hvor formålet var at udvikle og beskrive min arbejdsevne. Det viste sig så at jeg har svært ved at forstå komplekse sammenhænge, og trives bedst i faste rammer med velkendte opgaver, samt der også er fysiske skånebehov til mig.

Dagligdagen i praktikken blev tilrettelagt med diverse skånehensyn og nu stortrives jeg, og der har hele tiden været tæt opfølgning fra min jobkonsulent. Jeg har fundet mig et sted hvor jeg fungerer arbejdsmæssigt, og min arbejdsgiver vil gerne ansætte mig i et flexjob.

34-årig flygtning fra tidl. Jugoslavien - A

34-årig flygtning fra tidl. Jugoslavien

Jeg kom til Danmark med min familie da jeg var blot 15 år gammel, og har modtaget offentlig forsørgelse siden jeg fyldte 18.

Jeg har et høre handicap samt et mentalt handicap, derudover taler jeg dårligt dansk og er præget af mit høre handicap og lavere intelligens.

For at jeg skal kunne forstå instrukser skal det siges meget kort og letforståeligt, alt i min hverdag/liv er besværget af mine udfordringer. Derfor bor jeg også hjemme hos min mor, og får derigennem stor hjælp og støtte fra min familie.

Jeg har tidligere været ansat på 10 timer om ugen, på en tankstation med løntilskud. Hvor jeg efterfølgende blev ansat på ordinære timer de næste 3 år, hvor jeg der modtog supplerende kontanthjælp. Jeg blev opsagt fordi jeg ikke selvstændigt kunne varetage visse funktioner, såsom varetage kassebetjening.

ISU igangsatte en virksomhedspraktik på en anden tankstation med henblik på at beskrive min arbejdsevne og hvor jeg ikke mindst kunne udvikle den. Det har vi sammen gjort over mange små kaffesamtaler.

Jeg kan klare simple opgaver, og kun én af gangen. Jeg fremmøder på nedsat timetal da jeg bruger mange ressourcer på at være på arbejdspladsen og bliver hurtig træt. Det lykkedes på tankstationen at skabe nogle rammer med de korrekte skånehensyn til mig, og jeg er blevet tilbudt ansættelse i et flexjob.

Vi skaber økonomiske resultater og mennesker i balance

Vi tænker i helheder og mener, at mennesker i balance er god økonomi målt både på dine resultater, men også på din organisation.
Vi er så sikre, at det er ”no cure, no pay”