Værdi og ledelse

Hos ISU a/s brænder vi alle for at bidrage til en fortsat effektivisering og kvalitetsudvikling af velfærdsservice – både inden for den offentlige og den private sektor.

Virksomhedens “ånd” er derfor præget af medarbejdernes store faglige engagement og lysten til at skabe de bedste løsninger for og i tæt samarbejde med vore kunder.

Eksterne værdier

ISU a/s har en høj etisk rådgivningsstandard baseret på fortrolighed, klare aftaler og en høj grad af videndeling. Opgaveløsningen tager altid udgangspunkt i kundernes særlige situation med henblik på at kunne skræddersy bæredygtige og lokalt forankrede løsninger.

Interne værdier

På de indre linjer tilstræber ISU a/s, at alle medarbejdere har rum til faglig og personlig udvikling, ligesom en uformel og humoristisk omgangstone, åbenhed, ærlighed og videndeling er nøgleord i bestræbelserne på at fastholde et godt arbejdsklima, hvor alle har lyst til og mulighed for at yde deres bedste for vores kunder.

Ledelse

I ISU a/s anvendes regler ikke som det primære styrings- og ledelsesinstrument. Styringen sker først og fremmest via intern formidling af holdninger og forventninger. Af samme grund består ledelsens primære opgave i at fokusere på strategisk udvikling af virksomheden, samt at skabe de bedst mulige rammer for projekternes gennemførelse og medarbejdernes trivsel.