Om ISU

Institut for Serviceudvikling a/s

ISU er en privat konsulentvirksomhed, der løser analyse-, rådgivnings- og udviklingsopgaver inden for velfærdssamfundets kerneområder i både private og offentlige organisationer. Vores opgaver løses altid i et tæt samspil med kunden.

Vi har et menneskesyn i vores opgaveløsning, som vi er meget bevidste om.

Alle mennesker kan og vil gerne. Nogle skal hjælpes til at kunne og turde.

Institut for Serviceudvikling a/s er en danskejet konsulentvirksomhed og er resultatet af den første såkaldte “Management Buy Out” (MBO) af en statslig virksomhed i Danmark. Vi arbejder med evaluering, effektivisering og kvalitetsudvikling af velfærdsservice.

Virksomhedens primære fokus er rettet mod børn og unge, beskæftigelses-, samt erhvervs- og vækstfremme i offentlige og private organisationer.

Den bærende idé i ISU a/s er at medvirke i projekter, der reelt “gør en forskel”, fordi de involverer en høj grad af strategisk tænkning, giver et væsentligt overblik og er handlingsorienterede.

Vi tror på, at kun gennem tæt samarbejde og dialog med vore kunder kan det lykkes at skabe optimale og lokalt forankrede løsninger. I samarbejde med politikere, ledere og medarbejdere i den offentlige sektor, samt virksomheder i den private servicebranche finder vi således nye veje til at sikre bedre velfærdsservice gennem organisations- og medarbejderudvikling.

Mød os gerne i en dialog på Havnepladsen 2A, I Svendborg eller ring og få en uforpligtende snak med en af vores konsulenter.

Om den virksomhedsrettet indsats hos ISU

Hos ISU driftes alle forløb ud fra 3 grundteser, som der også er evidens for:

”Virkeligheden virker”
- det at komme ud på en ordinær arbejdsplads med kolleger og meningsfulde opgaver løfter borgeren tættere på job.

”Medbestemmelser virker”
- involvering og opgaver på vej i praktik giver motivation og øget ønsker til at komme i beskæftigelse herunder bevidsthed om kompetencer og potentialer.

”Relationer virker”
- en tillidsrelation til en primær kontaktperson, der tror på borgerens jobmuligheder øger chancerne for at komme i job.

Vi skaber økonomiske resultater og mennesker i balance

Vi leverer løsninger, hvor der er ansvarsopgaver:

Kommuner til borger
Uddannelsesinstitutioner til elever
Virksomheder til medarbejder

Kunder

ISU a/s beskæftiger sig med varierende serviceudviklingsopgaver for kommuner, statslige organisationer, branche-, erhvervs- og fagorganisationer, samt i stigende grad for private leverandører af velfærdsserviceydelser.

ISU a/s samarbejder tillige med en række internationale partnere i løsningen af velfærdsopgaver.

Følgende kundegrupper er typiske rekvirenter af rådgivning fra ISU a/s:
  • Ministerier, styrelser og institutter.
  • Jobcentre
  • Kommunale social- og sundhedsforvaltninger, samt ungeforvaltninger.
  • Private virksomheder, der leverer – eller ønsker at levere – velfærdsserviceydelser for offentlige myndigheder.
  • Branche- og interesseorganisationer.
  • Uddannelsesinstitutioner, herunder tekniske skoler, folkeskoler m.v.
  • Sygehuse og sundhedsforvaltninger.

Alle mennesker kan og vil gerne. Nogle skal hjælpes til at kunne og turde.

Vi har et menneskesyn i vores opgaveløsning som vi er meget bevidste om.

ISU er en privat konsulentvirksomhed

Vi løser analyse-, rådgivnings- og udviklingsopgaver inden for velfærdssamfundets kerneområder i både private og offentlige organisationer. Vores opgaver løses altid i et tæt samspil med kunden.

Institut for Serviceudvikling a/s er en danskejet konsulentvirksomhed og er resultatet af den første såkaldte ”Management Buy Out” (MBO) af en statslig virksomhed i Danmark.

Vi arbejder med evaluering, effektivisering og kvalitetsudvikling af velfærdsservice.

Virksomhedens primære fokus er rettet mod beskæftigelses-, børn og unge samt erhverv og vækstfremme i offentlige og private organisationer.

KONTAKT OS

ISU kontra traditionel jobcenterdrift og ledelse

Vi skaber økonomiske resultater og mennesker i balance

Vi tænker i helheder og mener, at mennesker i balance er god økonomi målt både på dine resultater, men også på din organisation.
Vi er så sikre, at det er ”no cure, no pay”