Få kortlagt og styrket din virksomhedens personale-ressourcer

Miljø, person og team

Ved at kæde 3 vigtige områder sammen opnår du en detaljeret og bred indsigt i dine personaleressourcer samt en forståelsen af din egen placering og rolle, som leder og motivator.

Hvor godt kender du din virksomheds
samlede personaleressourcer?

Medarbejdere er i de fleste virksomheder det bærende fundament og fastholdelse og -udvikling af nøglemedarbejdere er essentielt for virksomheders vækst.

Evnen til at holde på de gode medarbejdere udgør derfor en helt afgørende og meget vigtig ledelsesopgave. En af de vigtigste faktorer i fastholdelse af medarbejdere er motivation. Det er afgørende for fastholdelsen, at lederne har føling med, hvad lige præcis deres medarbejdere motiveres af, ligesom det er afgørende, at ledelsen har et krystalklart billede af, hvilke personalemæssige ressourcer virksomheden råder over. Det overblik kan vi hos ISU hjælpe dig og din virksomhed med at skabe.

Få indsigt og værktøjer til at optimere -arbejdsglæde og bundlinjen hos dig:

• Kortlægning af fysisk og psykisk arbejds-miljø – få overblik og indsigt. Vi undersøger via -elektronisk og branchespecifikt APV-værktøj -arbejdsmiljøpåvirkninger, der er hos jer. Vi sikrer, at I kommer rundt om relevante emner og har en lang række værktøjer knyttet til APV-værktøjet, som både du som leder og dine medarbejdere kan anvende. 

• Håndtering af mistrivsel på arbejdsplads, bl.a. stress, trivsel i travlhed, medarbejderudvikling i praksis, motivationssamtaler.

  Proaktive redskaber til forståelse af den enkelte medarbejder, motivationsfaktorer og nytænkende redskaber til forstå adfærd og relationer blandt medarbejdere.

  Få tegnet person- og teamprofiler og forståelse for hvorledes du kan sammenkæde -arbejdsmiljø, personen og teamet i din organisation. 

Vi skaber overblikket for dig ved at kæde tre indsats-områder sammen:  

Ved at kæde 3 vigtige områder sammen opnår du en detaljeret og bred indsigt i dine personale-ressourcer samt en forståelsen af din egen -placering og rolle, som leder og motivator.
Vi giver dig værktøjer, der kan optimere og -sætte yderligere fokus på udviklingen af en sund og profitskabende virksomhed.

Få dit eget sæt -udviklingsværktøjer – leveret ud fra solid struktureret og valid viden fra forskningsbaseret arbejdsmiljø- og profilsystemer.

MILJØ

Identifikation og kortlægning.
Virksomhedens arbejdsmiljøforhold (branche specifikt).

Hvordan påvirker arbejdsmiljøet i din virksomhed dine medarbejderes ”performance”? Et godt og anerkendende arbejdsmiljø er en anden motivationsfaktor end løn, og det spiller en stor rolle for dine medarbejdere. Som mennesker trives vi bedst, når rammerne matcher vores forventninger og behov. Det er derfor (også) helt -afgørende, at du som leder kan identificere og kortlægge arbejds-miljøet i din virksomhed. Hos ISU kortlægger vi alle dele af arbejdsmiljøet, du får et samlet overblik og handleredskaber. 

PERSON

Forstå dig selv og dine medarbejdere.
Få selvindsigt og værktøj til at aflæse og forstå andre.

For mange ledere er det afgørende, at de ikke kun forstår sig selv og egne kompetencer, men også medarbejderne og deres kompetencer, og ikke mindst motivationsfaktorer. Hos ISU får du profiler, der giver selvindsigt og værktøjer til at forstå og aflæse andre.

TEMA

Styrk og udvikle dit team.
Læg fundamentet til stærke og effektive teams i din virksomhed.

Hos ISU får du et overblik på dit team, profiler i teamet og i -samarbejdet og mulighed for at få styrket og udviklet dit team/dine teams. Du får overblik og redskaber til at lægge et godt fundament til et stærkt og effektivt team.

0
ÅRS ERFARING
0
ANTAL ANSATTE
0%
REDUCERET TILBAGEFALD OVERFOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE TIL
0
NO CURE - NO PAY SUCCES

Vi skaber økonomiske resultater og mennesker i balance

Vi tænker i helheder og mener, at mennesker i balance er god økonomi målt både på dine resultater, men også på din organisation.
Vi er så sikre, at det er ”no cure, no pay”