Forretningsområder

Vi garanterer, at du får optimeret dine indsatser og grundlag for en mere effektiv organisation!

ISU
Innovativt arbejdsmarked

Kommune og Jobcenter – bedre økonomi og flere i arbejde.
Dialog og aftalebaseret samarbejde.

ISU
Unge og uddannelse

Fokus på fastholdelse af unge i ungdomsuddannelserne og på at mindske frafaldet.

ISU
Erhvervs og vækstfremme

Viden er vigtig for at træffe beslutninger.  Få redskaber til at få den rette viden.

ISU
CSR og verdensmål – hvad kommer det mig ved?

ISU har udviklet en CSR Model, der har særlig interesse for jobcentrene…

Forretningsområder

Hos ISU lever vi af at udvikle og forankre ny viden. Vores forretningsområder er derfor ikke statiske, men flytter sig med de behov, der udspilles i samfundet.

Vi tror på, at der kan skabes væsentlig mere vækst i det danske samfund, hvor innovative tilgange konstant er i spil. Hos ISU er vi meget bevidste om, hvad der skaber viden til (ny) udvikling. Således er der hos ISU højt til loftet og plads til kreative tanker, der kan udmøntes i ny udvikling, forandringer og forankringer hos vores kunder.

Primære forretningsområder

Kommuner/jobcentre

– fokus på optimering af indsatser via ISU’s “Aftalemodel” særligt overfor borgere med særlige udfordringer = større projektforløb, hvor ISU overtager en del af driften, men samtidig iværksætter læring overfor medarbejdere.

Erhvervsskoler

– fokus på erhvervsskolernes frafald via “Aftalemodel”. Dog med særlig fokus på at identificere læringsevne(r) hos elever, samt blokeringer baseret på mere sociale forhold.

Gymnasier

– fokus på skolernes frafald via “Aftalemodel”. Dog med særlig fokus på at identificere læringsevne(r) hos elever, samt blokeringer baseret på mere sociale forhold.

Udviklingsforløb

– udvikling via praksisforløb, hvor vi i samarbejde med en række aktører (forskere og praktikere) afprøver og tester forskellige modeller.

Øget vækst og mere effektivitet i den offentlige sektor via sammenhængende indsatser.
Uden vækst, ingen velfærd. Det er nødvendigt at se indsatser i nye løsningssammenhænge.

Kommunernes økonomiske råderum skal skabes indefra.

0
ÅRS ERFARING
0
ANTAL ANSATTE
0%
REDUCERET TILBAGEFALD OVERFOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE TIL
0
NO CURE - NO PAY SUCCES

Bedre økonomi, flere i arbejde og flere tilfredse borgere

Kære Kommune og Jobcenter. Statistikkerne taler deres klare sprog, og der er plads til forbedringer - kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe.

0%
Tilbagefalds-procent: Kommuner
0%
Tilbagefalds-procent: ISU
0%
ISU får flere i arbejde
KONTAKT OS

Vi skaber økonomiske resultater og mennesker i balance

Vi tænker i helheder og mener, at mennesker i balance er god økonomi målt både på dine resultater, men også på din organisation.
Vi er så sikre, at det er ”no cure, no pay”