Et menneskesyn

“Dialog og aftalebaseret indsats” er meget centralt for ISU, og det vil enhver samtale hos dem med en borger have i fokus. Det skal journaliseringen afspejle forstået således, at der skal være en progression i de aftaler, som indgås omkring borgere. Og det bliver der målt på! Udover at måle via BIP-indikatorer og dennes spørgeramme, måler ISU deres egne borgere, om de oplever:

1) at den igangsatte indsats giver mening for den enkelte

2) at der kontinuerlig bygges videre på aftaler

3) at borgeren oplever at få øget viden om sig selv i samtalerne.

Der er en lang række andre spørgsmål, som tager udgangspunkt i motivation og egenindsats, som ultimativt skal opbygge den enkelte borgers selvtillid, kompetencer, potentialer og selvbestemmelse i indsatsen.

Det kan midlertidigt være svært at forklare, at møderne hos ISU opleves anderledes end generelt for møder i jobcentret. For nogle år siden havde vi Karsten Auerbach (tidl. vinder af Jantelovsprisen) med som illustrator til en række samtaler, og han har illustreret mødet og den relation, vi skaber med borgeren på følgende vis: