En reform, der forenkler – og især forbedrer

Hos ISU byder vi den nye Forenklingsreform på beskæftigelsesområdet særdeles velkommen. Faktisk har ISU arbejdet i flere år på den måde, som reformen nu lægger op til. Med en særlig socialøkonomisk og virksomhedsrettet tilgang har vi fokus på at skabe åbninger på arbejdsmarkedet. Dermed udstikker reformen i en metode, som, vi kan dokumentere, har stor effekt; lavt tilbagefald til ledighed, højere andel af ordinære lønkroner og meget mere tilfredshed hos de borgere, det hele handler om.

Coronakrisen har desværre sendt rekord mange danskere ud i ledighed, og tallet forventes kun at stige i takt med, at opsigelsesperioderne render ud. Vi står altså overfor en kæmpe udfordring med at få genskabt arbejdsmarkedet.

Men vi må ikke glemme de langtidsledige, som nu er faldet endnu længere ned på prioriteringslisten og står længere væk fra jobfesten end nogen sinde før. Hos ISU har vi i mange år hjulpet netop dén målgruppe i job i flere kommuner, hvilket har resulteret i Produktionshotellet. Vi har derfor samlet vores erfaringer og spejlet det i den nye Forenklingsreform, så I her får et overskueligt og fleksibelt tilbud.

ISU’s 4 socialøkonomiske pakkeløsninger:
PAKKE 1:
Ved 25 borgere i 6 mdr.
Ugepris 675kr x 26 uger                              = 17.550 kr. pr. borger i ½ år                                             
45% udsluses efter ½ år                              = 12 borgere selvforsørgende                 
Bonus (70% af besparelsen i 6.mdr)        = 94.640 kr.
I alt                                                                = 550.940 kr.
PAKKE 2:
Ved 25 borgere i 12 mdr.
Ugepris 425kr x 52 uger                              = 22.100 kr. pr. borger i 12 mdr.             
62% udsluses efter 1 år                               = 15 borgere selvforsørgede
Bonus (50% af besparelsen i 12 mdr.)      = 83.200 kr.
 I alt                                                                = 635.700 kr.
PAKKE 3:
Ved 50 borgere i 6 mdr.
Ugepris 400kr x 26 uger                              = 10.400 kr. pr. borger i 6 mdr.               
45% udsluses efter ½ år                             = 23 borgere selvforsørgede
Bonus (60% af besparelsen)                      = 143.520 kr.
I alt                                                                 = 663.520 kr.
PAKKE 4:
Ved 50 borgere i 12 mdr.
Ugepris 350kr x 52 uger                              = 18.200 kr. pr. borger i 12 mdr.             
62% udsluses efter ½ år                             = 31 borgere selvforsørgede
Bonus (50% af besparelsen)                      = 161.200 kr.
I alt                                                                 = 1.071.200 kr.

Kontakt os, så vejleder vi jer i, hvilken pakkeløsning der passer bedst til jeres kommune.