CSR

Stort set ingen virksomheder, institutioner, foreninger og organisationer, kommunale/statslige eller private kan i dag undgå at tage stilling til de mange krav og ønsker, der stilles af forbrugere, leverandører og samarbejdspartnere til deres ageren ift. Corporate Social Responsibility (CSR), Environmental Social Governance (ESG) og klimarelaterede dagsordener.

Det er problematikker, som skal håndteres ved siden af virksomhedens kerneforretning, og som for nogen virksomheder opfattes ressourcekrævende, såvel tidsmæssigt som personalemæssigt. Et stigende antal virksomheder opfatter det også som en nødvendighed i praksis at indarbejde en CSR-model og -tilgang, som kan anvendes ved rekruttering og som et decideret vækstredskab.

En implementering af CSR-redskaber er særlig vigtig lige nu, hvor Corona-krisen tvinger arbejdspladser til at tilpasse sig regeringens retningslinjer, som kan presse kulturen og det psykiske arbejdsmiljø. For at lette virksomheders arbejde med at udvikle og anvende en CSR-model vil Produktionshotellet nu udarbejde et indeks, der vil medtage de mest essentielle dele fra CSR, ESG, FN’s 17 punkter og “Det Sociale Indeks”.

CSR i praktisk udfoldelse

Produktionshotellet har via ISU særdeles mange virksomhedssamarbejder og kontakter i forskellige brancher, hvor det er muligt at ansætte ufaglært arbejdskraft. Derfor udvikler vi et særligt CSR-redskab ”Social ansvarlighed i praksis”, som vil være en del af Produktionshotellet og kunne tilbyde virksomhederne noget mere konkret, når de samarbejder med os omkring borgere. Redskabet tilbydes alle virksomheder, der ønsker at være socialt ansvarlige i praksis og har særligt fokus på, hvorledes bæredygtighed, verdensmål og social ansvarlighed omsættes ikke blot til et stempel eller diplom, men til et redskab, der også kan ses og anvendes ift. virksomhedens regnskab og bundlinje i øvrigt.

CSR redskabet kan betragtes som en særligt udviklet ”mærkningsordning og -index”, hvor en virksomheds sociale ansvarlighed omsættes til konkrete handlinger, der gøres synlige, og som virksomheden kan anvende strategisk overfor omverdenen. Det betyder f.eks., at der tildeles stjerner efter, hvorvidt virksomheden tager praktikanter og ansætter ledige med særlige udfordringer.

ISU vil i løbet af 2020 afholde en række møder og oplæg i virksomhedsnetværk og i særlige fora, hvor virksomheder, som gerne vil påbegynde eller nytænke anvendelsen af CSR og anvende et kombineret vækstredskab og CSR-certificeringsmodel, samles til vidensdeling og info om opstart.