Effekter og investering i fremtidens indsatser på beskæftigelsesområdet

Kommune: Invester dig ind i fremtiden

Effekter og investering i fremtidens indsatser på beskæftigelsesområdet

Der er udsigt til større besparelser i de fleste jobcentre. Der skal spares 380 millioner om året på vejledning og opkvalificering og på administration skal der spares 255 mio. om året. Der skal således både spares på konto 5 og 6 i jobcentrene fra 2023-2026.

Langt over halvdelen af alle aktiveringstilbud i 2019 og 2021 er på Jobindsats.dk opgjort under øvrig vejledning og opkvalificering. Det kan være sundhedstilbud og mange andre forløb, der ideelt set skal understøtte vejen mod job eller uddannelse. Aftalepartierne vil erstatte øvrig vejledning og opkvalificering med ordinære løntimer, uddannelse og virksomhedsrettet tilbud. Øvrig vejledning og opkvalificering vil ikke længere blive talt med i aktive tilbud i det faste antal fokusmål, som jobcentrene skal leve op til. På det administrative område skal pengene blandt andet spares ved at omlægge til flere digitale samtaler.

Læs mere >

Skriv en kommentar