Housing First og JobFirst – læring og investering i fremtidens unge

Kommune: Invester dig ind i fremtiden

En helhedsorienteret og tidlig indsats mod hjemløshed og borgere på kanten af arbejdsmarkedet – en investeringscase i fremtidens unge og mennesker, der har brug for særlig støtte til at komme videre i livet

Erfaringer fra Housing First og Job First metoderne har over en årrække vist særdeles gode effekter. Mange hjemløse og mennesker på kanten af arbejdsmarkedet har via en række af de anvendte metoder i Housing First og Job First, fundet fodfæste i bolig, uddannelse eller job, og ikke mindst fundet balance og social trivsel.

Transit og ISU har stor viden og praktisk erfaring i udfoldelse og implementering af Housing First og Job First metoderne, og vi har nu sammentænkt disse to tilgange. Vi har i samarbejde med Den Sociale Investeringsfond udviklet en investeringscase, hvor du og din kommune, over 3 år, får mulighed for implementering af en Housing First og Job First i en kombination. Der er tale om en investeringstilgang, hvor Den Sociale Investeringsfond varetager investeringen, og der betales alene for effekter. Dvs. kommunen betaler først for investeringen, når effekter kan ses på kommunens bundlinje.

Læs mere >

Skriv en kommentar