Benchmark, nøgletal og resultater hos ISU

ISU har i høj grad fokus på at styrke kommunernes virksomhedsrettede indsats overfor borgere, som befinder sig på ”kanten af arbejdsmarkedet” eller som har været ledig længe (mere end 6 mdr.). Vi har i særlig grad fokus på følgende indikatorer:
  • Øge andelen af personer under flexjobordningen (små fleksjob)
  • Øge andel af aktivitetsparate unge og for borgere over 30, således flere opnår praktik, løntilskud eller ordinære timer
  • Flere virksomhedsrettede tilbud til dagpengemodtagere med mere end 6 mdr. ledighed
Herudover har vi specifik fokus på:
  • Tilbagefaldsprocenten
  • Øge andelen af personer med ordinære lønkroner
Vi har udarbejdet kommunespecifikke analyser, baseret på seneste nøgletal fra STAR set i relation til en række parametre. Vi vil meget gerne fremsende og mødes omkring denne specifikke kommuneanalyse.

Skriv en kommentar