At få ”de sidste med”?

Ledigheden er faldende, og vi har således nu en ledighed i Danmark på 4,1% af arbejdsstyrken. Det er historiske tal. De gode tider er også muligheden for at få ”de sidste ledige med” og dermed få mennesker, som af mange grunde er udfordret, ind på arbejdsmarkedet.

I Danmark er ca. 75.000 mennesker på kontanthjælp. Der har i perioden fra januar 2017 været et fald i antallet af personer på kontanthjælp på 9%. Næsten 15.000 mennesker er tildelt ledighedsydelse, og ca. 35% har ventet mere end ét år på at komme i gang i et flexjob. Næsten 20.000 mennesker er i dag i et jobafklaringsforløb og venter på at komme i gang igen. Og dette tal har været markant stigende de sidste 3 år.

Og hvordan får vi ”de sidste med”, som i dag står uden for arbejdsstyrken?

Der er intet ”Quick-fix” eller nogle hurtige metoder, som virker i længden, men ISU’s erfaringer er, at det kan lykkes, hvis der arbejdes målrettet og bevidst med disse menneskers kompetencer og potentialer. Og det lyder som ”salgsgas”, men med metodisk soliditet, bevidsthed og vedholdenhed kan det lade sig gøre. I særdeleshed hvis tilgangen til den ledige består af et samarbejde og vel og mærke et tillidsopbyggende af slagsen, hvor vi ikke er bange for at kalde en skovl for en skovl og måske også en spade for en spade. Et samarbejde med kontinuitet, ingen skiftende sagsbehandlere, ingen aktivering, korte praktikker og anvendelse af liberale erhverv, hvor de støttes ift. at indtænke ”de sidste ledige” på arbejdspladsen.

Meningsfuldhed i indsatsen kan lyde som en floskel, men kan med hyppige samtaler og gerne 6-8 den første måned omsættes til ”motivering” og respekt for borgeren.

Mange langtidsledige mennesker f.eks. på kontanthjælp skal hjælpes ”færdige”. De skal arbejdsevnevurderes og placeres i dén sammenhæng, der passer til arbejdsevnen vurderet både helbredsmæssigt og socialt.

Uanset ledighedsårsag for kontanthjælpsmodtageren, ledighedsydelsesmodtageren eller mennesket i et jobafklaringsforløb og enhver især unik livshistorie, så er der kompetencer og potentialer, som kan anvendes på arbejdsmarkedet anno foråret 2018. Måske skal der tænkes i alternativer, f.eks. med etablering af flere socialøkonomiske virksomheder? Og måske er der potentialer i mange af landets kommuner for at samarbejde med virksomheder, hvor ”de sidste lediges” evner tilpasses og anvendes i et gunstigt samarbejde?

Faldet blandt jobparate er fra ca. 23.000 til ca. 20.000 og dermed på knap 16%. Faldet blandt aktivitetsparate er fra ca. 57.000 til ca. 53.000 og dermed på 6%. Ses der på udvikling blandt langtidsledige mennesker, som har været ledige i mere end 3 år, er det primært de jobparate, som har fundet job. Der er stadig ca. 25.000 aktivitetsparate som har været ledige i mere end 3 år og knap 50.000 mennesker på kontanthjælp, som har været ledig i mere end 1 år. Og der er store regionale forskelle!

Skriv en kommentar