No cure, no pay…

ISU Aftalemodel har vist sig at være yderst effektiv. Vi tilbyder derfor at gøre betalingen afhængig af den økonomiske effekt af indsatsen.

ISU har gennem en årrække arbejdet meget intenst med at udvikle metoder/værktøjer til en effektiv indsats overfor borgere på langvarig offentlig forsørgelse, herunder personer med barrierer i forhold til tilbagevenden og/eller fastholdelse på arbejdsmarkedet. Her har en sammenhængende model (ISU Aftalemodel) vist sig at være effektiv.

Læs mere her:

Skriv en kommentar