Psykisk syg og i arbejde eller i uddannelse

Psykisk lidelse er ikke ensbetydende med en livstidsdom og ingen indgang til arbejdsmarkedet

 

Mennesker med en psykisk lidelse har svært ved at finde en plads på arbejdsmarkedet. Det viser den nye og hidtil mest omfattende undersøgelse af psykisk syges tilknytning til arbejdsmarkedet, som KL og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har gennemført i fællesskab. Undersøgelsen blev offentliggjort den 13. januar 2015. I undersøgelses ses, at kun 28 procent af danskere mellem 18 og 65 år, som var i kontakt med et psykiatrisk sygehus i 2013, var i beskæftigelse eller under uddannelse i hovedparten af året. For befolkningen generelt var andelen næsten tre gange så høj (79 procent). En del unge i uddannelsessystemet har stigende og markante psykiske problemer. En rapport fra Vidensråd for Forebyggelse om børn og unges mentale sundhed i Danmark blev offentliggjort i oktober 2014. Rapporten viser en alarmerende negativ udvikling, f.eks. at udbredelsen af stress, søvnproblemer og mistrivsel er markant stigende. Ensomhed, lavt selvværd, tristhed, angst eller problemer i familien gør det svært for rigtig mange unge at holde fast i f.eks. en ungdomsuddannelse – også længe inden deres trivselsproblemer bliver til svære psykiske problemer eller måske behandlingskrævende sygdom.

Mistrivsel og psykiske problemer findes i alle sociale grupper. Men rapporten fra Vidensrådet dokumenterer, at der er en tydelig social slagside i den psykiske sundhed i Danmark. Forekomsten af mistrivsel og psykisk sygdom er større blandt børn og unge, der vokser op i mindre ressourcerige familier.

Mennesker med psykiske problemer og udfordringer er ISU’s primære målgruppe, hvad enten vi arbejder i Jobcentrene eller på Erhvervsskoler og gymnasier. ISU anvender en række valide neuropsykologisk funderede redskaber, der skaber et grundlag for:

  • at sætte en indsats i gang, der ser mennesket i en helhed. Det betyder, at ISU foretager en Dialogtest og evt. en læringsprofil. Dette danner grundlag for en funderet og grundig afklaring og ikke mindst dialog om, hvad der tegner det enkelte menneske
  • sammenhæng i indsatser. ISU udarbejder på baggrund af bl.a. Dialogtesten en indsatsplan, der anvendes til at sætte en koordineret og sammenhængende indsats i gang. For mange mennesker med psykiske problemer betyder det indkaldelse og involvering af praktiserende læge, psykiatrien, familierådgivere, misbrugsbehandlere etc. for at igangsætte en koordineret indsats. ISU er tovholderen sammen med borgeren
  • skræddersyet indsats, der har udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og potentialer. Selvom man har psykiske problemer, kan man fungere i en uddannelse eller i et arbejdsliv, hvis man hjælpes i gang, og der f.eks. på uddannelsesstedet eller på arbejdspladsen er en støtte at hente. ISU vejleder om, hvad der skal til for at hjælpe den enkelte i det daglige og varetager periodievis en mentorrolle såvel som en coachende rolle overfor det menneske, som skal hjælpes i gang eller fastholdes i enten uddannelse eller i et job.

Skriv en kommentar