Fokus på et reduceret tilbagefald overfor aktivitets- og jobparate kontanthjælpsmodtagere

Reduceret tilbagefald overfor kontanthjælpsmodtagere over 30 år

– drift, udvikling og læring 

 

En ny kontanthjælpsreform har nu været i udfoldelse siden 1. januar 2014. Pr. 1. januar 2015 blev en ny beskæftigelsesreform vedtaget, som skal implementeres i løbet af året. Skal reformerne lykkes på sigt, er det vigtigt:

  • At der tænkes i helheder i de indsatser, der etableres, og at indsatser reelt medvirker til varig beskæftigelse eller løfter borgeren i uddannelse
  • At der er eksplicit fokus på borgerens kompetencer og potentialer
  • At indsatser grundigt struktureres jf. borgerens kompetencer og potentialer
  • At der er eksplicit fokus på fastholdelse og tilbagefald.

ISU har i en årrække anvendt og arbejdet med meget valide metoder, der har været ganske effektive, og som netop har fokus på ovennævnte punkter. ISU sikrer på den ene side, at der er fokus på faglig udvikling samtidig med, at vi skaber solide besparelser. På den anden side tager ISU et økonomisk medansvar ved at indgå aftaler ud fra ”no cure, no pay”, og samtidigt udvikler vi et område fagligt.

Eksempel fra kontanthjælpsområdet:

ISU overtager sagsansvaret for 100 aktivitetsparate borgere over 30 år. Det første halve år står ISU for sagsopfølgningen og sagsbehandlingen. Herefter startes et læringsforløb for relevante medarbejdere. Dette pågår over et år. ISU skaber en besparelse på 12-13 mio.

Skriv en kommentar