Frafald i ungdomsuddannelserne – hvad ”bør” der være fokus på?

ISU har igennem en årrække arbejdet indgående med ungdomskultur og hvad der skaber (ind)læring. Vi har derfor en særdeles valid tilgang til at reducere frafaldet i både erhvervsskolen og i gymnasieskolen. Tilgangen betyder også en væsentlig bedre økonomi for skolerne! ISU ved, at metoden og tilgangen virker, så vi indgår gerne en resultatstyret aftale ud fra ”no cure, no pay”.

 

ISU’s fokusområder:

  1. Hurtigt at kunne identificere unge med indlæringsproblemer og/eller sociale problemer. Dette sker bl.a. gennem en Dialog-(screenings)test, hvor der er fokus på at se indlæringsproblemer i kombination med elevens livsvilkår-/kvalitet og evner i øvrigt
  2. At skabe grundlæggende og helhedsorienteret forudsætninger for at arbejde med frafald. Det betyder, at frafald ofte ikke kun handler om indlæringsvanskeligheder, men også elevens livsvilkår og livssituation.
  3. Udfærdigelse af en individuel handle-/undervisnings-/elevplan, hvori der ikke kun beskrives handlinger vedrørende den unges indlæringsvanskeligheder, men hvor der i lige så høj grad beskrives, hvorledes den unge kan træne og håndtere livsbestemmende vilkår specifikt.
  4. Grundlag for at tilrettelægge og gennemføre et differentieret undervisningsforløb, hvor der tages højde for den unges handlefunktioner, personlige evner, sociale evner samt helbred og indlæringsperspektiver.
  5. Kvalificering af visitationssamtalen og indlæringsforhold ved at en grundig (for)screening.
  6. Grundlag for videreudvikling af: Læringsmiljøer, pædagogiske strategier, hvad der virker indlæringsmæssigt overfor forskellige typer af elever.

Skriv en kommentar