Borgerudtalelser

MAND PÅ 54 år - S

MAND PÅ 54 år – S” og har i mange år haft et alkoholproblem (siger selv S har drukket siden S var 13 år), og S har i perioder drukket rigtigt meget. S synes dog aldrig påvirket når man taler med ham. S har en række fysiske udfordringer med bl.a. ryggen. S har indtil for en mdr. siden været hjemløs i flere år. S har bl.a. boet periodisk på herberg og på sofaen hos en ven. S arbejdede i en del år i en fast stillin, men har ikke arbejdet i mange år.

S oplever, at S er blev mødt meget forskelligt, når S har fortalt, at godt vil kunne indgå på arbejdsmarkedet. De fleste har sagt at det ikke synes realistisk. S har været meget optaget af hvorledes samtaler har fundet sted og at S oplever, at være blevet ”talt ned til”. Og S fortæller, at det har haft den modreaktion at S er blevet vred og en negativ dominoeffekt.

S er Dialogtestet og synes at have gode kompetencer ift. at forstå arbejdsopgaver, begå sig socialt. S vil næppe kunne begå sig på arbejdsmarkedet på fuld tid, ej heller halv tid.

De første 3-4 samtaler med ham har, udover S er Dialogtestet, omSdlet Ss ønsker til livet, relationen til lidt familie, og for resten en masse sjov, for S har humor, selvindsigt og realisme omkring sig selv. Sådan har S fremstået for både rådgiver og virksomhedskonsulent hos ISU. Rådgiver har sammen med ham haft fællessamtaler og drøftelser med Blå Kors BeSdlingscentret i Tåstrup. Her har man ønsket at teste ham ift. i hvilken grad S er påvirket af mange års misbrug. S har ligeledes været i et forløb på Rigshospitalet idet S har været arvelig disponeret for Alzheimer. Sidstnævnte er S netop frikendt for.

S giver på første samtale udtryk for at S gerne vil arbejde, og at S vil kunne passe et arbejde, hvis vi vil hjælpe ham med at finde et. Vi bruger en del tid på at tale om typer af virksomheder, og vi er enige om at det ville være en god idé at finde et arbejdssted, hvor S skal gå til hånd, gerne med noget ”mekanisk”. Vi finder en cykelhandler og her starter S i et arbejdsevneforløb mhb. på at vurdere om S kunne være i målgruppe til et flexjob. I arbejdsevneforløbet ses at S har en række funktionelle og kognitive udfordringer, men at S vil kunne arbejde 10-12 timer om ugen med de rette skånehensyn. Værkstedet vil gerne ansætte ham, hvis S får tildelt et flex.

S har netop fået lovning på en lejlighed hvad S er meget glad for. Og problemet omkring bolig har vi drøfte mange strategier for, og havde S ikke fået lejlighed nu havde vi annonceret efter bolig for ham (annonce er udformet…).

Kontakten med ham har været hyppige, en del besøg i virksomheden og i form af små mails med små hilsner med opdateringer på hvad S er optaget af eller laver.

KVINDE på 51 år - K

”KVINDE på 51 år – K”og har haft en meget turbulent opvækst, som forfølger hende som voksen. Hun har en uddannelse som kontorass., og har været ind og ud af kontanthjælp mange gange. Hun har et alkoholproblem, som er meget tydelige på vores første møde, men som hun også er bevidst om. Hun er her meget beruset, vred på jobcentret, og stærkt påvirket af en hændelse i hendes familie, som har rødder tilbage til hendes barndom omkring incest. Hun bliver på vores nr. 2 møde – ca. en uge efter første møde Dialogtestet. Hun har for så vidt gode arbejdsevner, men er udfordret på at kunne handle på det hun vil og ”holde fast”, ikke blot i et job, men også mere generelt i livet, og f.eks. at få (for)talt om de problemer hun har jf. oplevelserne som barn og ungt menneske. Det taler vi meget om. K siger: ”Får jeg et job drikker jeg ikke!” og ”jeg gider ikke en lang praktik…det har jeg været i så mange gange”.

Hun starter i en meget kort praktik i et rengøringsfirma. Hun møder stabilt og virksomheden vil gerne ansætte hende i et løntilskud. Vi følger meget nøje op i virksomheden og har også en række snakke med hende omkring hendes forhold til effektivitet, kollegaer, arbejdsliv kontra privatliv og til alkohol.

K har i den grad flyttet sig på ca. 9 mdr. Her blev hun fastansat i firmaet, drikker ikke ift. at være afhængig. Har fået en kæreste. ISU følger hende fortsat.

40-årig mand - T

40-årig mand – T”, der bor alene i lejlighed. Han har haft en omtumlet barndom med anbringelser på døgninstitutioner og i forskellige plejefamilier.  T er svært ordblind og har indlæringsbesvær.

Han har nogle fysiske problemstillinger fra fald på motorcykel. Er opereret i begge skuldre, og har desuden smerter fra hofter og knæ

T har aldrig været på arbejdsmarkedet, bortset fra periode for år tilbage, hvor han blev revalideret til motorcykelmekaniker.  Han har gennem en årrække haft mentorstøtte, har deltaget i forskellige praktikker og nytteindsatser uden det har bragt ham nærmere arbejdsmarkedet.

Der blev iværksat en virksomhedspraktik ved et byggefima, hvor formålet var udvikle og beskrives Ts’ arbejdsevne. T har svært ved at forstå komplekse sammenhænge, og trives bedst i faste rammer og med kendte opgaver ligesom der også er fysiske skånehensyn at tage til T.

T har udviklet sig i praktikken, hvor der hele tiden har været en tæt opfølgning fra jobkonsulenten. Han stortrives med opgaverne og rammerne, der er lagt for ham i byggefirmaet. Han har nu fundet et leje, hvor han fungerer arbejdsmæssigt. Arbejdsgiver vil gerne ansætte T i et fleksjob.

34-årig flygtning fra tidl. Jugoslavien - A

”34-årig flygtning fra tidl. Jugoslavien -A”. Han kom som 15-årig til Danmark med sin familie. Han har modtaget offentlig forsørgelse siden det fyldte 18 år.

A har et hørehandicap samt et mentalt handicap. Han taler dårligt dansk og er præget af sit hørehandicap og lave intelligens. Forstår kun dårlige beskeder og instrukser og er i alle livets faser udfordret af både hørehandicap og lav intelligens. Hans funktionsniveau er i det daglige er nedsat. Han bor hos sin mor, og får stor hjælp og støtte fra sin familie i hverdagen.

A har tidligere været ansat i Løntilskud på en tankstation i 10 timer om ugen. Efterfølgende var han ansat ordinært 10 timer ugentligt i ca. 3 år, hvor han modtog supplerende kontanthjælp. Han blev opsagt, idet han ikke selvstændigt kunne varetage visse funktioner og ligeledes ikke kunne varetage kassebetjeningen.

ISU har iværksat en virksomhedspraktik på tankstationen mhp. at beskrive og udvikle arbejdsevnen. Det har vi gjort og haft mange små kaffe-samtaler med Azem.

A beskrives som en pligtopfyldende og god kollega. Han klarer kun simple opgaver og skal kun have én opgave ad gangen. Han fremmøder på nedsat timetal, da han bruger mange ressourcer på at være på arbejdspladsen og hurtigt udtrættes.

A har brug for at være i en ramme hvor der kan tages de nødvendige skånehensyn til ham, hvilket er lykkedes på tankstationen. Han trives på stedet og arbejdsgiver er indstillet på at ansætte ham i et fleksjob.

Vi skaber økonomiske resultater og mennesker i balance

Vi tænker i helheder og mener, at mennesker i balance er god økonomi målt både på dine resultater, men også på din organisation.
Vi er så sikre, at det er ”no cure, no pay”