Om ISU

Institut for Serviceudvikling a/s

ISU er en privat konsulentvirksomhed, der løser analyse-, rådgivnings- og udviklingsopgaver inden for velfærdssamfundets kerneområder i både private og offentlige organisationer. Vores opgaver løses altid i et tæt samspil med kunden.

Vi har et menneskesyn i vores opgaveløsning, som vi er meget bevidste om.

Alle mennesker kan og vil gerne. Nogle skal hjælpes til at kunne og turde.

Institut for Serviceudvikling a/s er en danskejet konsulentvirksomhed og er resultatet af den første såkaldte “Management Buy Out” (MBO) af en statslig virksomhed i Danmark. Vi arbejder med evaluering, effektivisering og kvalitetsudvikling af velfærdsservice.

Virksomhedens primære fokus er rettet mod børn og unge, beskæftigelses-, samt erhvervs- og vækstfremme i offentlige og private organisationer.

Den bærende idé i ISU a/s er at medvirke i projekter, der reelt “gør en forskel”, fordi de involverer en høj grad af strategisk tænkning, giver et væsentligt overblik og er handlingsorienterede.

Vi tror på, at kun gennem tæt samarbejde og dialog med vore kunder kan det lykkes at skabe optimale og lokalt forankrede løsninger. I samarbejde med politikere, ledere og medarbejdere i den offentlige sektor, samt virksomheder i den private servicebranche finder vi således nye veje til at sikre bedre velfærdsservice gennem organisations- og medarbejderudvikling.

Mød os gerne i en dialog på Skibhusvej 52 B2 i Odense eller ring og få en uforpligtende snak med en af vore konsulenter.

Vi skaber økonomiske resultater og mennesker i balance

Vi leverer løsninger, hvor der er ansvarsopgaver:

Kommuner til borger
Uddannelsesinstitutioner til elever
Virksomheder til medarbejder

Kunder

ISU a/s beskæftiger sig med varierende serviceudviklingsopgaver for kommuner, statslige organisationer, branche-, erhvervs- og fagorganisationer, samt i stigende grad for private leverandører af velfærdsserviceydelser.

ISU a/s samarbejder tillige med en række internationale partnere i løsningen af velfærdsopgaver.

Følgende kundegrupper er typiske rekvirenter af rådgivning fra ISU a/s:
  • Ministerier, styrelser og institutter.
  • Jobcentre
  • Kommunale social- og sundhedsforvaltninger, samt ungeforvaltninger.
  • Private virksomheder, der leverer – eller ønsker at levere – velfærdsserviceydelser for offentlige myndigheder.
  • Branche- og interesseorganisationer.
  • Uddannelsesinstitutioner, herunder tekniske skoler, folkeskoler m.v.
  • Sygehuse og sundhedsforvaltninger.

Alle mennesker kan og vil gerne. Nogle skal hjælpes til at kunne og turde.

Vi har et menneskesyn i vores opgaveløsning som vi er meget bevidste om.

ISU er en privat konsulentvirksomhed

Vi løser analyse-, rådgivnings- og udviklingsopgaver inden for velfærdssamfundets kerneområder i både private og offentlige organisationer. Vores opgaver løses altid i et tæt samspil med kunden.

Institut for Serviceudvikling a/s er en danskejet konsulentvirksomhed og er resultatet af den første såkaldte ”Management Buy Out” (MBO) af en statslig virksomhed i Danmark.

Vi arbejder med evaluering, effektivisering og kvalitetsudvikling af velfærdsservice.

Virksomhedens primære fokus er rettet mod beskæftigelses-, børn og unge samt erhverv og vækstfremme i offentlige og private organisationer.

KONTAKT OS

ISU kontra traditionel jobcenterdrift og ledelse

Værdi og ledelse

Hos ISU a/s brænder vi alle for at bidrage til en fortsat effektivisering og kvalitetsudvikling af velfærdsservice – både inden for den offentlige og den private sektor.

Virksomhedens “ånd” er derfor præget af medarbejdernes store faglige engagement og lysten til at skabe de bedste løsninger for, og i tæt samarbejde, med vore kunder.

Eksterne værdier

ISU a/s har en høj etisk rådgivningsstandard baseret på fortrolighed, klare aftaler og en høj grad af videndeling. Opgaveløsningen tager altid udgangspunkt i kundernes særlige situation, med henblik på at kunne skræddersy bæredygtige og lokalt forankrede løsninger.

Interne værdier

På de indre linier tilstræber ISU a/s, at alle medarbejdere har rum til faglig og personlig udvikling, ligesom en uformel og humoristisk omgangstone, åbenhed, ærlighed og videndeling er nøgleord i bestræbelserne på at fastholde et godt arbejdsklima, hvor alle har lyst til og mulighed for at yde deres bedste for vores kunder.

Ledelse

I ISU a/s anvendes regler ikke som det primære styrings- og ledelsesinstrument. Styringen sker først og fremmest via intern formidling af holdninger og forventninger. Af samme grund består ledelsens primære opgave i at fokusere på strategisk udvikling af virksomheden samt at skabe de bedst mulige rammer for projekternes gennemførelse og medarbejdernes trivsel.

Job hos ISU

Er du vores nye medarbejder?

ISU a/s er i hurtig udvikling, og vi er altid interesserede i at høre fra spændende kandidater.

Vi søger løbende både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende.

Studentermedarbejder

Vi rekrutterer løbende kandidatstuderende, både til “her og nu”-opgaver og med henblik på oplæring som proceskonsulent.

Flere af ISUs nuværende konsulenter er tidligere studentermedarbejdere.

Som ny studenterarbejder kan dine opgaver variere meget, lige fra tekstskrivning, opsøgende arbejde og lay-out opgaver, til kundeopgaver sammen med erfarne konsulenter. Grænserne sættes kun af dine evner og dit engagement.

Du er altid velkommen til at indsende en uopfordret ansøgning, tingene går stærkt hos os, og det kan være, at vi pludselig har brug for netop din profil.

Vi skaber økonomiske resultater og mennesker i balance

Vi tænker i helheder og mener, at mennesker i balance er god økonomi målt både på dine resultater, men også på din organisation.
Vi er så sikre, at det er ”no cure, no pay”