Socioøkonomisk erhvervsetablering

Etablering af socioøkonomisk virksomhed i DIN kommune - ISU hjælper Jer i gang!

Kommunerne er vigtige medspillere i arbejdet for at få flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark. De er centrale samarbejdspartnere og kunder for de socialøkonomiske virksomheder. Og de kan virke som katalysatorer for lokal udvikling og vækst på området. Men det er vigtigt at overveje hvilke strategier og tilgange som kan være velegnede for kommuner. Hvilken rolle kan kommunen spille i forsøget på at fremme socialøkonomiske virksomheder? Hvad er det for nogle lokale udfordringer, virksomhederne kan bidrage til at løse? Hvilke muligheder er der for at samarbejde? Og hvordan skabes de bedste betingelser for, at der kan komme flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i kommunen?
Få kommuner har været i gang længe og bruger deres erfaringer til at styrke indsatsen. De fleste er først lige begyndt at arbejde med området og forsøger at finde svar på en række spørgsmål:

Hvorfor er socialøkonomiske virksomheder oplagte samarbejdspartnere for kommunen?

Socialøkonomiske virksomheder kan være en vigtig brik i at opnå flere af kommunens strategiske mål, fordi de kombinerer forretningsdrift med et socialt formål. De bidrager til:

 • Et mere rummeligt arbejdsmarked
 • Bedre velfærd for udsatte borgere
 • Lokal udvikling og jobskabelse.Samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder kan også have økonomisk gevinstpotentiale for kommunen. Kommunen sparer penge, når socialøkonomiske virksomheder skaber arbejdspladser for borgere, som dermed går fra offentlig forsørgelse til større grad af selvforsørgelse.

Kommunen kan også få større indsigt i forskellige udsatte målgrupper, når de samarbejder med socialøkonomiske virksomheder, som beskæftiger udsatte målgrupper:

 • De har erfaringer med målgruppens særlige evner og behov
 • De har erfaring med afklaring, opkvalificering, vejledning og virksomhedspraktik gennem ansættelse af mennesker med forskellige udfordringer.
 • De udviser større rummelighed og giver meningsfyldt beskæftigelse til borgere, der bliver ansat hos dem.
 • Deres tilgang til den udsatte målgruppe kan inspirere andre virksomheder, der gerne vil tage et socialt ansvar.

Hvad er kommunens rolle, og hvordan kickstarter den socialøkonomi?

Kommunen har mange muligheder for at understøtte, at der kommer flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder lokalt. Kommunen kan:

 • Sætte den strategiske dagsorden for socialøkonomi og være ambassadør for den socialøkonomiske virksomhedsform
 • Bakke op om forretnings- og partnerskabspotentialer ved at facilitere, at det lokale erhvervsliv, foreninger, ildsjæle og iværksættere mødes
 • “Benytte sig af kommunens eksisterende muligheder i forhold til indkøb, mentorordninger og andre støttemuligheder
 • Understøtte grønt og socialt iværksætteri
 • Styrke viden og samarbejde om at fremme socialøkonomi internt i kommunen.

ISU hjælper jer gerne i gang!

Bedre økonomi, flere i arbejde og flere tilfredse borgere

Kære kommune og jobcenter, statestik tallene taler deres klare sprog og der er plads til forbedreinger - kontakt os og hvor hvordan vi kan hjæpe.

0%
Tilbagefaldsprocent - kommunerne
0%
Tilbagefaldsprocent - ISU
0%
ISU får flere i arbejde
KONTAKT OS
0
ÅRS ERFARING
0
ANTAL ANSATE
0%
REDUCERET TILBAGEFALD OVERFOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE TIL
0
NO CURE - NO PAY SUCCER

Vi skaber økonomiske resultater og mennesker i balance

Vi vi tænker i helheder og mener, at mennesker i balance er god økonomi. Både målt på dine resultater men også på din organisation.
Vi er så sikre, at det er ”no cure, no pay”