Forretningsområder

Vi garanterer, at du får optimeret dine indsatser og grundlag for en mere effektiv organisation!

ISU
Innovativt arbejdsmarked

Kommune og Jobcenter – bedre økonomi og flere i arbejde.
Dialog og aftalebaseret samarbejde.

ISU
Unge og uddannelse

Fokus på fastholdelse af unge i ungdomsuddannelserne,
med et mindske frafaldet.

ISU
Erhvervs og vækstfremme

Viden er vigtig for at træffe beslutninger, få redskaber til at få den rette viden.

ISU
Socioøkonomisk erhvervsetablering

Hvorfor socioøkonomisk virksomhed i din kommune?

Forretningsområder

Hos ISU lever vi af at udvikle og forankre ny viden. Vores forretningsområder er derfor ikke statiske, men flytter sig med de behov, der udspilles i samfundet.

Vi tror på, at der kan skabes væsentlig mere vækst i det danske samfund, hvor innovative tilgange konstant er i spil. Hos ISU er vi meget bevidste om, hvad der skaber viden til (ny) udvikling. Således er der hos ISU højt til loftet og plads til kreative tanker, der kan udmøntes i ny udvikling, forandringer og forankringer hos vores kunder.

Primære forretningsområder

Kommuner/jobcentre

– fokus på optimering af indsatser via ISU’s “Aftalemodel”, særligt overfor borgere med særlige udfordringer = større projektforløb, hvor ISU overtager en del af driften, men samtidig iværksætter læring overfor medarbejdere.

Erhvervsskoler

– fokus på erhvervsskolernes frafald via “Aftalemodel”, dog med særlig fokus på at identificere læringsevne(r) hos elever samt blokeringer, baseret på mere sociale forhold.

Gymnasier

– fokus på skolernes frafald via “Aftalemodel”, dog med særlig fokus på at identificere læringsevne(r) hos elever samt blokeringer, baseret på mere sociale forhold.

Udviklingsforløb

– udvikling via praksisforløb, hvor vi i samarbejde med en række aktører (forskere og praktikere), og afprøver og tester forskellige modeller.

Øget vækst og mere effektivitet i den offentlige sektor via sammenhængende indsatser.
Uden vækst, ingen velfærd. Det er nødvendigt at se indsatser i nye løsningssammenhænge.

Kommunernes økonomiske råderum skal skabes indefra.

0
ÅRS ERFARING
0
ANTAL ANSATE
0%
REDUCERET TILBAGEFALD OVERFOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE TIL
0
NO CURE - NO PAY SUCCER

Bedre økonomi, flere i arbejde og flere tilfredse borgere

Kære kommune og jobcenter, statestik tallene taler deres klare sprog og der er plads til forbedreinger - kontakt os og hvor hvordan vi kan hjæpe.

0%
Tilbagefaldsprocent - kommunerne
0%
Tilbagefaldsprocent - ISU
0%
ISU får flere i arbejde
KONTAKT OS

Vi skaber økonomiske resultater og mennesker i balance

Vi vi tænker i helheder og mener, at mennesker i balance er god økonomi. Både målt på dine resultater men også på din organisation.
Vi er så sikre, at det er ”no cure, no pay”